Зразок мирової угоди про стягнення боргу 2023

Просмотров: 23251

Уклали мирову угоду з приводу врегулювання боргу! Ми судились приблизно рік, наклали арешт на нежитлове приміщення в розмірі 150 000 доларів США. В результаті правильно проведення процесуальних, боржник погодився віддати 100 000 доларів США, зі списання залишку боргу.

Зразок мирової угоди про стягнення боргу з боржника

Якщо вам потрібна додаткова консультація з цього питання, звертайтеся: Адвокат Василь Майоров, керуючий партнер Юридичної компанії MK Partners.

Телефон для консультації (онлайн/офлайн): 063-595-87-10 (Viber, Telegram) Для документів та онлайн консультацій - 2432873@gmail.com, Mk911ua@gmail.com (з позначкою для Майорова Василя)

МИРОВА УГОДА

по справі №_ за позовом _. до _____. про стягнення грошових коштів

08 лютого 2021 року м. Одеса

Ми, _, 25.04. року народження, ідентифікаційний номер _, та _року народження, ідентифікаційний номер _ (далі разом – «Сторони»), які є сторонами судової справи №___за позовом про стягнення коштів у розмірі ___дол. США, що на день подання позову еквівалентно ___грн., та 3% річних у розмірі ___грн., яка розглядається Суворовським районним судом м. Одеси, з метою повного і остаточного врегулювання усіх конфліктів та спорів між Сторонами, укладають дану Мирову угоду про наступне.

 1. З метою повного та остаточного врегулювання спору Сторони домовились, що заявлені позовні вимоги _ до _. задовольняються шляхом передання ___. грошових коштів у сумі 100 000 (сто тисяч) доларів США.
 2. Передання коштів, зазначених у п. 1 Мирової угоди, здійснюється ___одразу після затвердження судом Мирової угоди шляхом передання їх ___в готівковій формі в приміщенні Суворовського районного суду м. Одеси.
 3. На підтвердження факту передання коштів _складається розписка за формою, запропонованою _., та передається ___. одночасно з отриманням коштів.
 4. ___. запевняє, що отримання коштів в сумі, вказаній в п. 1 Мирової угоди, вичерпує наявність спору в розмірі 150 (сто п'ятдесят тисяч) доларів США між сторонами в межах судової справи №_в повному обсязі, та свідчить, що за наслідками виконання умов Мирової угоди не має та не матиме в майбутньому жодних претензій та вимог до _. майнового та іншого характеру.
 5. _. зобов’язується не заявляти до _ жодних інших вимог про повернення коштів, вимог щодо сплати пені, штрафів, відсотків, інфляційних витрат тощо.
 6. _. зобов’язується підтримати заяву _. про скасування заходів забезпечення позову, а саме зняття арешту на 150 кв. м. Одесса, вул. Середня, 37, вжитих ухвалою Суворовського районного суду м. Одеси від 03.07.2019 р. по справі №___та не оскаржувати її.
 7. Усі судові витрати, в тому числі витрати на правову допомогу та судовий збір, покладаються на сторону, яка їх понесла, та іншою стороною не відшкодовуються.
 8. Сторони підтверджують, що умови Мирової угоди відповідають їх волі, дана угода укладена добровільно та без жодного примусу, угода не є фіктивною чи удаваною, а наміри Сторін відповідають змісту зобов`язань, визначених Мировою угодою.
 9. Сторони заявляють, що даною Мировою угодою не порушуються права будь-яких відомих третіх осіб.
 10. Мирова угода підписана у трьох примірниках, підлягає затвердженню Суворовським районним судом м. Одеси та набирає чинності з моменту набрання законної сили ухвалою Суворовського районного суду м. Одеси про затвердження даної Мирової угоди.

Реквізити та підписи Сторін

image

Адвокат, к.ю.н., управляющий партнер:

 • Споры с банками и коллекторами (уменьшение задолженности, снятие арестов и закрытие исполнительного производства, сопровождение закрытия кредитов с коллекторами).
 • Списание долгов через банкротство физических лиц (полное или частичное списание, реструктуризация любой задолженности, консультация по долговым вопросам любой сложности).
 • Реальный возврат долгов (возврат через суд, проведение переговоров по возврату долга, наложение ареста на имущество должника, сопровождение реализации имущества должника).
 • Имущественные споры, истребование имущества, признания права собственности.
 • Недвижимость - проверка новостроев, квартир, проверка истории сделок по недвижимости.
 • Защита имущества, корпоративных прав, антирейдерские меры, снятие ареста.
 • Ведение переговоров с банками (консультация по телефону).
 • Сложный раздел имущества супругов (раздел долгов/кредитов, бизнеса, недвижимости).
 • Первичная консультация  по телефону 096-243-28-73

Як списати борги Київ

Інформаційна справка: Мирова угода

Під мировою угодою слід розуміти вид договору, метою укладення якого є примирення сторін.

Мирова угода є передумовою припинення в судовому розгляді. Це природно розвантажує роботу суду і судді. Але, в цьому питанні слід розуміти, вигідно укладати це мирову угоду учасникам цивільного процесу, які з самого початку не змогли врегулювати суперечку без втручання суду.

Мирова угода учасники спору можуть укласти на будь-якій стадії судового процесу. Таке рішення повинно прийматися тільки за згодою обох сторін без втручання суду. Суд в цьому процесі виступає незалежним арбітром, завданням якого є сприяння укладення мирової угоди, тим самим забезпечуючи його законність і сприяючи збереженню сприятливих відносин між учасниками спору. Суд не може прийняти укладення мирової угоди, якщо таке рішення суперечить закону або може порушити права та інтереси третіх осіб.

Мирова угода необхідно укладати в простій письмовій формі, і має бути підписана сторонами або їх представниками, якщо останні мають на це повноваження. Даний вид угоди за своїм змістом повинен включати відомості про умови, терміни і розміри виконання зобов'язань кожної із сторін. Угода не забороняє включати умови про відстрочку виконання зобов'язань, розстрочку або часткове прощення боргів. Підписується угода в такій кількості примірників, скільки людина підписало цей договір. Один такий екземпляр передається до суду, який затвердив цю угоду, для долучення до матеріалів справи.

Для врегулювання питань, пов'язаних з ведення справ в суді, а також з веденням переговорів по підписанню мирової угоди, краще звернутися до адвоката, який допоможе чітко і юридично грамотно допомогти вирішити даний спір.

Мирова угода про стягнення боргу - це домовленість між кредитором і боржником про розстрочення, зниження чи скасування боргу, що виник з-за порушення умов позики або іншого договору. Така угода може бути укладена в будь-який момент до судового рішення або після його винесення, але перед виконанням рішення.

Мирова угода є ефективним способом вирішення спорів між кредитором і боржником, оскільки дозволяє уникнути довготривалих та витратних судових процесів, знижує ризик невиконання рішення суду та сприяє підтриманню взаємовигідних відносин між сторонами.

Однак, укладаючи мирову угоду про стягнення боргу, кредитор повинен враховувати ряд важливих факторів. Наприклад, він повинен бути упевненим, що боржник зможе виконати умови угоди, інакше мирова угода може стати недійсною. Також кредитор має право вимагати додаткових гарантій від боржника, наприклад, поручительства третіх осіб або застави майна.

Боржник, у свою чергу, повинен бути готовим виконати умови мирової угоди, інакше він може погіршити свою фінансову ситуацію та загострити відносини з кредитором.

Отже, мирова угода про стягнення боргу є ефективним інструментом вирішення спорів між кредитором і боржником, але вона повинна бути укладена з урахуванням інтересів обох сторін та з дотриманням всіх вимог законодавства.