Заява про витребування документів по кредитному спору (за новим кодексом)

До Димитровського міського суду Донецької області 

Відповідач:____________________________________________

Адреса місцезнаходження:

 Особи, що беруть участь у справі: 

Позивач: ПАТ «ОТП банк»

Адреса: 01601, м. Київ, вул.. Жилянська, 43 

Суддя: ______________________

Номер справи: _________________

Номер провадження: _______________________

Заява

Про витребування доказів


В провадженні Димитровського міського суду Донецької області знаходиться справа за позовом ПАТ «ОТП банк» до ______________________ про стягнення заборгованості за кредитним договором. Потрібно зазначити, що існує необхідність у витребуванні у Позивача наступних доказів:

Виписки з рахунків, на які мали сплачуватися грошові кошти Відповідачем для виконання кредитного зобов’язання. Ці докази є первинними обліковими документами відповідно до ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» і за допомого їх можна підтвердити дійсний розмір заборгованості Відповідача перед позивачем.
Первинні облікові документи, що підтверджують видачу грошові коштів Відповідачу. Ці докази підтвердять валюту, в якій видавався кредит. Це й доказ має значення для правильного вирішення справи оскільки позивач просить стягнути заборгованість в доларах США, а ніяких доказів того, що видавався саме долар СЩА в матеріалах справи не міститься.
Банківську ліцензію. Лише за наявності цього документу можливо судовим рішенням стягувати кредитну заборгованість в іноземній валюті: доларах США, що узгоджується позицією ВСУ, що відображена в постанові від 6-190цс15 від 02.07.2014р.:
«Отже, вирішуючи спір про стягнення боргу за кредитним договором в іноземній валюті, суд повинен установити наявність в банку ліцензії на здійснення операцій з валютними цінностями, а встановивши вказані обставини, – стягнути грошову суму в іноземній валюті.»

На підставі вищезазначеного,

ПРОШУ:

Витребувати у ПАТ «ОТП Банк» докази зазначені в мотивувальній частині цього клопотання.
Коротя А.Р. _______________ 26.12.201_р.

Для запису на кредитну консультацію зверніться за телефоном, що вказаний нижче.

Вам також буде корисно:

АДВОКАТ ПО КРЕДИТНИМ СПОРАМ, АНТИКОЛЕКТОР