Зразок заяви про надання документів в банк

ПАТ «Фінанси та кредит»
04050, м. Київ. вул. Артема, 60
Код ЄДРПОУ 09807856 МФО 300131

Національний банк України
Київ, ул. Інститутська, 9.
________________________


Заява про надання документів

В провадженні Рокитнянського районного суду Київської області знаходиться справа за позовом _______ до ПАТ «Фінанси та кредит» про визнання недійсним кредитного договору.
03.08.2007 року між ______ (далі за текстом Позивач-1) та Відкритим акціонерним товариством «Банк «Фінанси та кредит» (далі за текстом Відповідач) було підписано кредитний договір №______.
Кошти надавались із каси банку в готівковій формі, в іноземній валюті (дол.США) наступними траншами: 03.08.2007р. – 5000 (п’ять тисяч дол. США) на заяві видачі готівки стоїть печать ТОВ «Фінанси та Кредит «Філія «Київське Регіональне Управління».; 09.08.2007р. – 25 000 (двадцять п’ять тисяч дол. США) на заяві видачі готівки стоїть печать ТОВ «Фінанси та Кредит «Філія «Київське Регіональне Управління».; 19.09.2007р. – 10 000 (десять тисяч дол. США) на заяві видачі готівки стоїть печать ВАТ «Фінанси та Кредит «Філія «Київське Регіональне Управління».
Кредитний договір №______ від 03.08.2007р. ВАТ Банк «Фінанси та кредит» оформив на бланку Товариства з обмеженою відповідальністю «Банк «Фінанси та кредит», для засвідчення тексту угоди застосовано печатку ТОВ. Однак, згідно Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (далі – ЄДР) на момент укладання угоди ТОВ припинило свою діяльність: запис про державну реєстрацію про припинення юридичної особи – ______ від 02.07.2007р.(в частині – «Запис 1»).
В цей же час, в преамбулі Договору №81-07-Ил/03 Відповідачем зазначено вже іншу організаційно-правову форму - Відкрите акціонерне товариство (ВАТ). Також у п. 8 «Реквізити та підписи сторін» зі сторони Банку зазначено – ВАТ «Банк «Фінанси та кредит», але засвідчено печаткою ТОВ, яке на момент укладення договору вже місяць як припинило свою діяльність. Відповідно до ст.15 Закону «Про банки і банківську діяльність» підрозділ банку при укладенні договорів використовує печатку з офіційним найменуванням лише того банку, підрозділом якого він є. Печатка має містити найменування банку за словом "банк", а також вказівку на організаційно-правову форму банку.
У Витягу з ЄДР для юридичних осіб та осіб-підприємців зазначаються всі їх можливі найменування: повні та скорочені. Інформація про «Банк «Фінанси та кредит» у Витягу надається у кількості 2 записів. В «Записі 1» та «Записі 2» відсутня інформація про існування для Банку «Фінанси та кредит» організаційно-правової форми – ВАТ та відповідно й такої назви. Згідно до частини «Запис 2» Витягу із ЄДР - 02.07.2007р. під записом 10741450000025974 зареєстровано Публічне акціонерне товариство «Банк «фінанси та кредит» - ПАТ.
В договорі №81-07-Ил/03, користуючись назвою «Банк «Фінанси та кредит», Банк в одній і тій самій угоді застосував дві різні організаційно-правові форми, що не передбачено жодним законом та які не могли існувати одночасно, відповідно Банку не надано права вчиняти такий правочин, тобто заборонено. Виходячи із ч. 2 ст.207, ст.1055 Цивільного кодексу України, ч. 1 ст. 181 Господарського кодексу України, враховуючи позицію ВГСУ, висловлену у справі №21/235-09 (постанова від 01.11.2011р.) факт вчинення правочину юридичною особою (Банком) підтверджується наявністю печатки на документі, вчиненому в письмовій формі. Договір №______ від 03.08.2007р. між Позивачем та Банком в порушення законодавчих норм не було оформлено належним чином та не було засвідчено печаткою необхідною на дату вчинення правочину.
У зв`язку з викладеним постають наступні висновки, а саме:
1. Відповідно до Витягу, 02.07.2007 року Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінанси та Кредит» припинено. Правонаступником є Публічне відкрите товариство «Фінанси та Кредит» (в результаті перетворення).
2. Відповідно до Витягу, 02.07.2007 року створено Філію «Центральне Регіональне Управління» ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит».
3. Відповідно до Витягу, назва відокремленого підрозділу (точний пошук): Товариство з обмеженою відповідальністю Банк "Фінанси та Кредит" філія "Київське регіональне управління" в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань записів не знайдено.
4. В Шапці договору Відкрите акціонерне товариство "Банк "Фінанси та Кредит" в особі заступника начальника відділення №3 філії "Центрального Регіонального Управління" ВАТ "Банк "Фінанси та Кредит" Кузіної О.О., повинні бути в договорі реквізити (ЄДРПОУ-09807856, адреса Артема 60) і печатка ВАТ (головного офіса), а в Кредитному договорі адреса філії "Центрального Регіонального Управління", а печатка ТОВ "Київського Регіонального Управління" (якої в реєстрі нема)

Таким чином на підставі викладеного,
Просимо повідомити:
1. Яка саме юридична особа видавала кредитні кошти за кредитним договором №81-07-Ил/03 ______ (позичальник)?
2. Чи наявні відповідні дозволи та ліцензії, які були надані Філію «Центральне Регіональне Управління» ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» з вказівкою на дату видачі?
3. Чому, Відповідно до Витягу, назва відокремленого підрозділу (точний пошук): Товариство з обмеженою відповідальністю Банк "Фінанси та Кредит" філія "Київське регіональне управління" в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань записів не знайдено?

Вказані документи є суттєвими та необхідними для повного, об‘єктивного, справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду справи, є необхідні мені для підтвердження доводів, викладених у позові.
Вказані документи просимо надіслати на адресу:_________________________

Додатки:
1. Витяги з ЄДРЮО.
_________                     _______________________                     11.02.2019р.

Отримати консультацію ви можете за телефоном, що зазначений нижче.

Також вам буде корисно:

ЗАХИСТ ВІД КРЕДИТНИХ БОРГІВ

image

Адвокат, к.ю.н., управляющий партнер:

  • Споры с банками и коллекторами (уменьшение задолженности, снятие арестов и закрытие исполнительного производства, сопровождение закрытия кредитов с коллекторами).
  • Списание долгов через банкротство физических лиц (полное или частичное списание, реструктуризация любой задолженности, консультация по долговым вопросам любой сложности).
  • Реальный возврат долгов (возврат через суд, проведение переговоров по возврату долга, наложение ареста на имущество должника, сопровождение реализации имущества должника).
  • Имущественные споры, истребование имущества, признания права собственности.
  • Недвижимость - проверка новостроев, квартир, проверка истории сделок по недвижимости.
  • Защита имущества, корпоративных прав, антирейдерские меры, снятие ареста.
  • Ведение переговоров с банками (консультация по телефону).
  • Сложный раздел имущества супругов (раздел долгов/кредитов, бизнеса, недвижимости).
  • Первичная консультация  по телефону 096-243-28-73