Зразок заяви про зарахування однорідних вимог юридична консультація

Товариство з обмеженою відповідальністю «______» (далі - ТОВ «______») 

Адреса:___________________Товариства з обмеженою відповідальністю «______» (далі - ТОВ «______»)Адреса:_________________

Заявапро зарахування зустрічних однорідних вимог

 

Якщо вам потрібна додаткова консультація з цього питання, звертайтеся: Адвокат Василь Майоров, керуючий партнер Юридичної компанії MK Partners.

Телефон для консультації (онлайн/офлайн): 063-595-87-10 (Viber, Telegram) Для документів та онлайн консультацій - 2432873@gmail.com, Mk911ua@gmail.com (з позначкою для Майорова Василя)


______2017 рокуміж ТОВ «_____» та ТОВ «______» укладено договір поставки №УТ-160, однак розрахунок за товар був частково, у зв'язку з чим за останнім рахується заборгованість у розмірі 786 400,76 грн.

29.12.2017 між ТОВ «______» та ТОВ «______» укладено додаткову угоду до договору поставки №УТ-160 від 07.06.2017, в якій сторони погодили продовжити строк дії договору до 31.12.2018

ТОВ «______» звернулось до Господарського суду Київської області про стягнення заборгованості на підставі договору поставки №УТ-160. Відповідно до Наказу №______від 14.01.2019 року про стягнення 985 878,00 грн було відкрито виконавче провадження №______ та накладено арешт на кошти боржника.

Після відкриття виконавчого провадження, ТОВ «______» добровільно в межах виконання виконавчого провадження передало ТОВ «______» товар за погодженою вартістю на загальну суму 364 558, 34 грн. на підставі наступних документів:

1. Транспортна накладна №1від 29 січня 2019 року на загальну суму 129 742,45 грн.
2. Транспортна накладна №2від 29 січня 2019 року на загальнусуму 234 815,89 грн

Відповідно до підпунктів 2.1, 2.2 пункту 2 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого Наказом Мінфіну від 24.05.1995, № 88, Первинні документи – це документи, створені у письмовій або електронній формі, які містять відомості про господарські операції, включаючи розпорядження та дозволи адміністрації (власника) на їх проведення.
Господарські операції – це факти підприємницької та іншої діяльності, що впливають на стан майна, капіталу, зобов’язань і фінансових результатів.
Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи.
Неістотні недоліки в документах, що містять відомості про господарську операцію, не є підставою для невизнання господарської операції, за умови, що такі недоліки не перешкоджають можливості ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції, та містять відомості про дату складання документа, назву підприємства, від імені якого складено документ, зміст та обсяг господарської операції тощо.
Вказані документи, які підписані обома сторонами і які містять всі передбачені законом обов'язкові реквізити первинного документу встановлюють факт отримання товару ТОВ «______» на узгодженузагальну суму 364 558,34 грн. в межах добровільного виконання вимог приватного виконавця по виконавчому провадженню №______.
Стаття 601. Припиненнязобов'язаннязарахуванням
1. Зобов'язання припиняється зарахуванням зустрічних однорідних вимог, строк виконання яких настав, а також вимог, строк виконання яких не встановлений або визначений моментом пред'явлення вимоги.
2. Зарахування зустрічних вимог може здійснюватися за заявою однієї із сторін.

На підставівикладеного та керуючись ст. 601 ЦКУ,
Прошу:
1. Провести зарахування зустрічних вимог за виконавчим провадженням №______. Результатом зарахування має бути зменшено суму стягнення на 364 558,34 грн.
2. Врахувати кошти у сумі 364 558,34 грн., як добровільне погашення боргу по виконавчомупровадженню №______;
3. Направити відповідно повідомлення про часткове погашення боргу приватному виконавцю______


Директор ТОВ «______»

За консультацією ви можете звертатися за зазначеним телефоном.

image

Адвокат, к.ю.н., управляющий партнер:

  • Споры с банками и коллекторами (уменьшение задолженности, снятие арестов и закрытие исполнительного производства, сопровождение закрытия кредитов с коллекторами).
  • Списание долгов через банкротство физических лиц (полное или частичное списание, реструктуризация любой задолженности, консультация по долговым вопросам любой сложности).
  • Реальный возврат долгов (возврат через суд, проведение переговоров по возврату долга, наложение ареста на имущество должника, сопровождение реализации имущества должника).
  • Имущественные споры, истребование имущества, признания права собственности.
  • Недвижимость - проверка новостроев, квартир, проверка истории сделок по недвижимости.
  • Защита имущества, корпоративных прав, антирейдерские меры, снятие ареста.
  • Ведение переговоров с банками (консультация по телефону).
  • Сложный раздел имущества супругов (раздел долгов/кредитов, бизнеса, недвижимости).
  • Первичная консультация  по телефону 096-243-28-73