Оспорення наказу про скасування документів на будівництво

Якщо ви являєтеся забудовником і будівельним департаментом скасовано ваше право на початок виконання будівельних робіт і скасовано реєстрацію декларації про готовність об’єкта до використання, то інформація в цій статті вам знадобиться.

В юридичну компанію «MK Partners» звернувся клієнт, який здійснив реконструкцію нежитлового приміщення, зареєстрував всі необхідні будівельні документи і після цього вказані будівельні документи були скасовані перевіряючим архітектурним органом.

Ситуація була наступна: після виготовлення проекту на реконструюваний об'єкт, забудовником було подано повідомлення про початок будівельних робіт. Після цього підрядники, керуючись проектом на будівництво, приступили до виконання робіт і їх відповідно виконали. Після цього замовником будівництва в була зареєстрована декларація про готовність об’єкта реконструкції до експлуатації і було отримано та зареєстровано право власності на реконструйований об’єкт нерухомості.

Після цього департаментом з питань архітектурно-будівельного контролю м. Києва (підрозділ інспекції містобудування України) було винесено наказ «Про скасування права на початок виконання будівельних робіт та реєстрації декларації про готовність до експлуатації  об’єкта».

Вказаним наказом були скасовано зазначені будівельні документи виходячи з того, що контролюючий орган вважав, що начебто в повідомленні про початок будівельних робіт та в декларації про готовність об’єкта реконструкції до використання були зазначені неправдиві дані, зокрема відносно документу на підставі якого використовується земельна ділянка. Натомість в будівельних документах замовником будівництва було зазначено, що документ на земельну ділянку не вимагається оскільки реконструкція проводилася без зміни зовнішніх геометричних розмірів фундаменту у плані.

Адвокатом ЮК «MK Partners» Романом Коротя був підготовлений позов про визнання зазначеного вище наказу неправомірним та його скасування, а також про поновлення скасованих документів.

Підстави для позову полягали в наступному: Не було підстав для скасування права на початок виконання будівельних робіт та реєстрації декларації про готовність об’єкта до експлуатації відповідно до закону. Законодавство визначає, що право виконання робіт та реєстрація декларації можуть бути скасовані після виявлення (проведеного належним чином)  факту подання недостовірних даних наведених в повідомленні чи декларації. При цьому будівельний контролюючий орган не зазначив в оскаржуваному наказі в чому саме полягає недостовірність даних та де саме в повідомленні та декларації (їх пункти чи розділи) зазначені ці недостовірні дані і коли саме департамент перевіряв повідомлення та декларацію.

Вказаний порядок про архітектурний контроль є нормативно правовим актом, що визначає процедуру здійснення заходів відносно забудовників і відносно, в тому числі, виявлення недостовірних даних в поданих документах і виявлення цих недостовірних даних має відбуватися у відповідності до цього порядку. 

Замовнику будівництва випадково стало відомо, що існувало два направлення на проведення позапланової перевірки. Потрібно зазначити, що в дні, передбачені направленнями перевірка проведена не була, що підтверджується відсутністю актів про проведення перевірки. Обов’язок складати акт перевірки передбачений п. 16 Порядку. Також департамент з питань контролю зазначає, що його представники виїжджали на об’єкт будівництва, але ця обставина спростовується тим, що жодного акту, який би підтвердив виїзд, немає. Додатково потрібно зазначити, що направлення, які зазначені вище не пред’являлися та не надавалися замовнику будівництва.

Також потрібно зазначити, що департамент зазначає, що начебто було виявлено самочинне будівництво. Але потрібно зазначити, що таке виявлення є підставою для проведення позапланової перевірки з метою визначення чи має місце дійсно самочинне будівництво та чи має місце зазначення замовником в будівельних документах недостовірних відомостей. Вказаний обов’язок проведення перевірки передбачений п. 7 Порядку. Як вже було зазначено жодна перевірка не проводилася.

Також потрібно зазначити, що законодавство передбачає, що перед скасуванням права на початок виконання будівельних робіт та реєстрації декларації про готовність, має спочатку видати припис про усунення порушень будівельного закону, а вже тільки потім здійснювати інші заходи передбачені законодавством за наявності підстав. В порушення зазначених норм жоден припис не видавався замовнику будівництва. Також в додатку до Порядку чітко визначено строк, який надається замовнику для виконання припису. Цей строк становить один місяць, який не надавався.

Також потрібно зазначити, що жодні порушення закону не зафіксовані протоколом, як цього вимагає п. 17 Порядку.

Оскаржуваний наказ був винесений на підставі певного акту перевірки вимог земельного законодавства ГУ Держгеокадастру. Потрібно зазначити, що неправомірним є посилання в оскаржуваному наказі на зазначений акт оскільки він не має ніякого відношення до повідомлення про початок виконання будівельних робіт та до декларації про готовність об’єкта до експлуатації, а також в тому числі до даних зазначених в цих документах, оскільки в акті взагалі нічого не зазначено відносно достовірності чи недостовірності даних зазначених в будівельних документах і особи зазначені в цьому акті не перевіряли жодну достовірність, а департамент з питань архітектурно-будівельного контролю, посилаючись на цей акт зазначає, що начебто актом встановлена певна недостовірність в будівельних документах, чого фактично не існує.   

Але саме головне те, що  повноваження на перевірку даних в будівельних документах у ГУ Держгеокадастру взагалі відсутні, а відповідно до ст 2,3, 6-10 ЗУ «Про державний контроль за використанням та охороною земель» органи контролю мають повноваження з перевірки, що стосуються використання землі, а не що стосуються здійснення будівельних робіт. Повноваження щодо контролю за будівельними роботами мають лише органи архітектурно-будівельного контролю відповідно до порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, затвердженого постановою КМУ №553 від 23.05.2011р. Більше того юрисдикція ГУ Держгеокадастру у Київській області розповсюджується на територію Київської області, а на м. Київ розповсюджується юрисдикція ГУ Держгеокадастру у м. Києві, що відображено в положенні про Головне управління Держгеокадастру у м. Києві затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 29.09.2016р. №333. 

Також потрібно зазначити, що як зазначено в акті перевірки земельного законодавства (на 2 аркуші) виміри об’єкту будівництва здійснював провідний інженер ДП «Науково-дослідний та проектний інститут землеустрою, але ця обставина спростовується самим актом оскільки інженер не підписував цей акт та не був присутній під час його складення, що свідчить про відсутність будь яких вимірів та проведення перевірки.

Та обставина, що орган архітектурно-будівельного контролю скасував право на початок виконання будівельних робіт та реєстрацію декларації про готовність до експлуатації без проведення перевірки, без присутності замовника будівництва та встановлення всіх обставин, які мають значення для правильного вирішення справи грубо порушило права замовника будівництва та унеможливило належний захист його прав та відповідно порушило принципи верховенства права та правової визначеності.

Ми допоможемо скасувати наказ про анулювання дозвільних будівельних документів на початок будівництва та введення в експлуатацію майна, а також поновимо ці документи.

Для запису на консультцію звертайтесь за телефоном, що зазначений нижче

Також вам буде корисно:

АДВОКАТ ПО БУДІВНИЦТВУ, СКАСУВАННЯ ШТРАФІВ, ЗАХИСТ НА ПЕРЕВІРЦІ