Виграли суд з ПУМБ у справі про стягнення боргу з боржника

Якщо АТ «Перший український міжнародний банк» (АТ «ПУМБ»), правонаступник ПАТ «Банк ренесанс капітал» подав на вас до суду позов про стягнення кредитного боргу, то інформація в цій статті вам знадобиться.

Вказаний вище банк застосовує дуже нечесні методи стягнення боргів – стягує неіснуючі борги, отримує декілька виконавчих документів на одну і ту саму кредитну заборгованість і сприяє подвійній відповідальності осіб, стягує заборгованість повторно після того як боржник виконав зобов’язання та ін.

В практиці наших адвокатів була судова справа, де АТ «ПУМБ» звернулося до суду з позовом про стягнення кредитної заборгованості. Потрібно зауважити, що вказаний позов був поданий після вчинення виконавчого напису нотаріуса про стягнення боргу – тобто банк два рази хотів стягнути борг.

На вказаний позов адвокати нашої компанії звісно відреагували – підготували та подали відзив на позовну заяву. В відзиві ми зазначали, що банк не подав до суду документів, що підтверджували б надання нашому клієнту кредитних коштів, чи надання картки, на яку перераховувалися б грошові кошти. Ми зазначали що в копії оферти поданій банком зазначені різні суми кредитного зобов’язання, яке пропонується до створення, а в позові взагалі зазначена третя сума. Також оферта містить різні номери кредитних договорів, при цьому жодного обгрунтування відносно вказаної обставини банк не зазначив в позові. Також з оферти прослідковується, що оферта пропонувалася AT «Банк ренесанс капітал», а в оферті зазначено, що кредитором є AT «Перший український міжнародний банк». На наше переконання, є не зрозумілим з правової точки зору яким чином ПАТ «ПУМБ» міг бути зазначений, як кредитор за договором, в той час коли жодного відношення до його попередника станом на день підписання кредитного договору він не мав. Оферта містить підписи різних працівників і важко зрозуміти, чи належать ці підписи дійсним працівникам банку, чи мали вони права на підписання цієї оферти. З наданої начебто виписки про рух коштів неможливо встановити ні номер банківського рахунку, на який кредит мав надаватися та на який кредит мав повертатися, ні дати та періоди нарахування заборгованості по кредитним складовим зобов’язання.

Також нами були витребувані документи, що підтверджують видачу кредиту та рух коштів по рахунку, а також оригінали всіх поданих документів, але банк їх не надав, що в тому числі стало підставою для відмови в задоволенні позову банку, рішення про що додається.

Тому, дуже важливо після того як ви дізналися, що вказаний банк звернувся до суду з позовом про стягнення кредитного боргу, реагувати на цей позов і подавати відповідні письмові заперечення. Якщо ж ви дізналися про наявність вже існуючого заочного рішення суду про стягнення з вас кредитної заборгованості, то в цій ситуації непотрібно засмучуватись, оскільки це рішення не є остаточним і його без проблем можна переглянути та скасувати.

Ви можете звернутися в нашу компанію за допомогою в боротьбі зі свавіллям АТ «ПУМБ» та з його незаконними вимогами.

На консультацію ви можете записатися за вказаним телефоном.