Зразок заяви про оскарження дій приватного/державного виконавця

Просмотров: 17946

Якщо приватний виконавець або державний виконавей неправомірно описав ваше майно, без фактичної присутності, дистайційно - наш зразок скарги да приватного/дарежавного виконавця домоможе зупинити вчинення виконавчих дій. Існує спеціальна процедура опису майна - обов'язкова присутність приватного виконавця! Як правило, опис майна проходить без фактичного залучення понятих - це підстава для скасування постанови приватного/держаного виконавця.

"Про новий закон про колекторів в 2021 році"

Зразок скарги про скасування дій держаного/приватного виконавця

____________ міськрайонному суду

Заявник (боржник): _________________________________

Заінтересовані особи: Приватний виконавець виконавчого
округу __________
__________________

Публічне акціонерне товариство
„Креді Агріколь Банк"

С К А Р Г Апро визнання дій виконавця неправомірними

Рішенням від 14.12.2017 р. Ковельського міськрайонного суду Волинської області по справі № _________-, зміненого постановою від 01.08.2019 р. Волинського апеляційного суду, стягнуто на користь Публічного акціонерного товариства „Креді Агріколь Банк” з ___________ у солідарному порядку заборгованість за кредитним договором № _______ від 28.11.2007 р. в розмірі 197687,24 доларів США, що є еквівалентним сумі 4898689,81 грн. та складається з: 173556,65 доларів США – заборгованості за кредитом; 24130,59 доларів США – заборгованості за відсотками по кредиту. Стягнуто на користь Публічного акціонерного товариства „Креді Агріколь Банк” з _______ та ___________ судові витрати в сумі по 18197,30 грн. з кожного.

На виконання судового рішення, на підставі виконавчого листа від 16.09.2019 р. Ковельського міськрайонного суду приватним виконавцем виконавчого округу Волинської області Шульженком І.О. (далі – виконавець) 10.10.2019 р. було відкрито виконавче провадження ВП № ________про стягнення з мене та _________ у солідарному порядку 197687,24 доларів США та основної винагороди приватного виконавця в розмірі 19768,72 доларів США.

21.12.2019 р. приватний виконавець виніс оскаржувану постанову ВП № _______про опис та арешт майна боржника, в якій зазначено конкретний перелік майна.
Згідно п. 10 розділу VII „Інструкції з організації примусового виконання рішень”, затвердженої Наказом від 02.04.2012 р. № 512/2 Міністерства юстиції України (в редакції наказу Міністерства юстиції України від 29.09.2016 р. № 2832/5), зареєстрованої 02.04.2012 р. в Міністерстві юстиції України за № 489/20802, після виявлення майна (коштів) боржника виконавець проводить опис та арешт цього майна (коштів), про що виносить постанову. У постанові про опис та арешт майна (коштів) боржника повинні бути вказані:
− __________________________________

Постанова про опис та арешт майна (коштів) підписується виконавцем, понятими, зберігачем майна, боржником та стягувачем, їх представниками, а також іншими особами, які були присутні при проведенні опису майна (коштів). У разі відмови від підпису осіб, що були присутні при виконанні, про це робиться відмітка в постанові.
Однак, опис майна виконавцем не проводився, оскаржувана постанова про опис та арешт майна боржника є фальшивою.

Принагідно зазначити, що адреси одного з указаних в оскаржуваній постанові понятих (___________) – вул. _____________ – не існує. Адреса другого понятого (___________) написана навмисно спотвореним почерком з тим, щоб неможливо було її прочитати (ідентифікувати). Це дає підстави сумніватися в існуванні таких понятих взагалі.

Окрім того, підпис представника стягувача істотно відрізняється від його оригінальних підписів на інших документах, що вказує на можливу його підробку.
Очевидно, що оскаржувана постанова винесена виконавцем з грубим порушенням вищевказаних норм.

Згідно ч. 1 ст. 74 Закону України „Про виконавче провадження”, рішення, дії чи бездіяльність виконавця можуть бути оскаржені сторонами у порядку, передбаченому законом.
Копію оскаржуваної постанови отримала 04.11.2019 р. рекомендованим поштовим відправленням № ___________
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 447 – 449 ЦПК України, −

ПРОШУ:

1. Визнати незаконною і скасувати постанову від 21.10.2019 р. ВП № _________ про опис та арешт майна боржника.
2. Витребувати в приватного виконавця виконавчого округу Волинської області Шульженка Ігоря Сергійовича (вул. Конякіна, 24, офіс 85, м. Луцьк, 43023) оригінали матеріалів виконавчого провадження ВП № ________, визнати його явку обов’язковою.
3. Викликати в судове засідання понятих, зазначених у Постанові від 21.10.2019 р. ВП № 6029879 про опис та арешт майна боржника.


03.01.2020 р. __________

image

Адвокат, к.ю.н., управляющий партнер:

  • Споры с банками и коллекторами (уменьшение задолженности, снятие арестов и закрытие исполнительного производства, сопровождение закрытия кредитов с коллекторами).
  • Списание долгов через банкротство физических лиц (полное или частичное списание, реструктуризация любой задолженности, консультация по долговым вопросам любой сложности).
  • Реальный возврат долгов (возврат через суд, проведение переговоров по возврату долга, наложение ареста на имущество должника, сопровождение реализации имущества должника).
  • Имущественные споры, истребование имущества, признания права собственности.
  • Недвижимость - проверка новостроев, квартир, проверка истории сделок по недвижимости.
  • Защита имущества, корпоративных прав, антирейдерские меры, снятие ареста.
  • Ведение переговоров с банками (консультация по телефону).
  • Сложный раздел имущества супругов (раздел долгов/кредитов, бизнеса, недвижимости).
  • Первичная консультация  по телефону 096-243-28-73

vechera final