Скасували штраф за невиконання будівельного припису

Якщо відносно вас винесено припис органу архітектурного контролю про усунення виявлених порушень законодавства з будівництва, або якщо ви не виконали цей припис або не бажаєте його виконувати оскільки він незаконний, або якщо вас притягли до відповідальності за невиконання цього припису за ч. 1 ст. 188-42 кодексу про адміністративні правопорушення, то інформація в цій статті вам знадобиться.

У нашу компанію звернувся клієнт, який є власником квартири (отримав квартиру у власність за договором купівлі-продажу) і який ніяких будівельних робіт в цій квартирі не виконував. Попередній власник квартири збільшив її за рахунок приєднання до неї частини загальнобудинкового приміщення. Відділ ДАБК міської ради (структурний підрозділ інспекції містобудування України) побажав потрапити в квартиру з метою перевірки проведення реконструкції в ній (збільшення площі квартири). Було виписано припис про допуск в квартиру. Зазначений припис нашим клієнтом не було виконано оскільки він вважав його незаконним. Як наслідок невиконання припису, наш клієнт був притягнутий до відповідальності за невиконання вимоги (припису) посадових осіб органу державного архітектурно-будівельного контролю. Було винесено протокол про адміністративне правопорушення та на його підставі винесено постанову про накладення штрафу.

Нами був підготовлений і поданий позов про визнання постанови про накладення штрафу незаконною і її скасування, підстави для чого полягали в наступному:

 1. Була відсутня об'єктивна сторона адміністративного правопорушення. За вказаною вище статтею об'єктивна сторона полягає в невиконанні законних вимог (приписів) посадових осіб органів державного архітектурно-будівельного контролю. Потрібно відзначити, що жодне невиконання законних вимог посадових осіб ДАБК не мало місце. Відділ ДАБК в оскаржуваній постанові відзначав, що наш клієнт не виконав припис від 04.12.2017р., але потрібно відзначити, що ніякого припису від 04.12.2017р. наш клієнт не отримував. Та обставина, що відділ ДАБК в оскаржуваній постанові відзначав, що цей припис отримано 13.12.2017р. не відповідає дійсності.
  • Орган ДАБК в оскаржуваній постанові відзначав, що невиконання припису полягає в неповідомленні про виконання припису в термін до 18.12.2017р. Потрібно відзначити, що припис не може містити вимогу про повідомлення про виконання припису, а позивача притягнено до відповідальності саме за неповідомлення про виконання припису, що він не зобов'язаний робити. Відповідно до законодавства припис може бути про усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил або про припинення підготовчих і будівельних робіт. Це виключний перелік того, про що може бути припис. Додатково потрібно відзначити, що ніяких порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності позивач не здійснював, підготовчих і будівельних робіт не виконував, тому будь-який припис щодо позивача є незаконним.
  • Також потрібно відзначити, що матеріали адміністративної справи включав саме припис від 29.12.2017р., а не припис від 04.12.2017р., що підтверджується оскаржуваною постановою, а тому на невиконання припису від 04.12.2017р. відповідач посилатися не може, оскільки припис від 04.12.2017р. не був предметом дослідження при розгляді адміністративної справи відповідачем.
  • Також потрібно відзначити, що припис від 04.12.2017р., який було надано відповідачем в матеріали судової справи разом з відзивом містить вимогу про допуск посадових осіб ДАБК до 18.12.2017р. Потрібно відзначити, що незважаючи на те, що припис не отримувався позивачем, так він ще й містить не конкретизовану вимогу, а саме не конкретизовано коли саме має позивач допустити посадових осіб ДАБК, що унеможливлює взагалі його виконання оскільки позивач не має обов'язку перебувати постійно в зареєстрованому місці свого проживання.
  • Відповідач вказував в приписі від 04.12.2017р., який він подав разом з відзивом в матеріали справи, що позивач повинен допустити посадових осіб ДАБК до 18.12.2017р., але відповідно до законодавства, припис може містити вимогу про усунення порушень законодавства, при цьому відповідач в своєму приписі не вказує обставин і доказів того, що позивач перед винесенням цього припису не виконав яку-небуть законну вимогу органу ДАБК про допуск і порушив тим самим вимоги законодавства, а тому припис є взагалі незаконним.
  • Відповідач в оскаржуваній постанові не приводить обставин і доказів того, що посадові особи ДАБК взагалі приходили до позивача з метою виконання припису, оскільки неможливо допустити посадових осіб ДАБК якщо вони не з'явилися в об'єкті допуску.
 2. Був відсутній суб'єкт адміністративного правопорушення. П. 14 порядку здійснення будівельного контролю чітко визначає, що тільки суб'єкт містобудування, щодо якого здійснюється державний архітектурний контроль, зобов'язаний: виконувати вимоги будівельного департаменту щодо усунення виявлених порушень вимог будівельних норм. Поняття суб'єкта містобудування визначає п. 1 вищевказаного порядку. По цьому пункту до суб'єктів містобудування віднесені замовники будівництва, проектувальники, підрядники та експертні організації. До жодного з цих правових статусів позивач відношення не мав.
 3. Також щодо суб'єкта містобудування повинен здійснюватися архітектурно будівельний контроль. Разом з відзивом відповідач подав направлення на проведення перевірки, в якому зазначено про проведення перевірки з 20.11.2017р. по 30.11.2017р. Припис винесено 04.12.2017р., що не узгоджується з термінами для проведення перевірки і свідчить про те, що воно було винесено не під час перевірки і не під час архітектурно-будівельного контролю. Відповідно до законодавства приписи можуть виноситися тільки під час перевірок. Додатково потрібно відзначити, що припис від 04.12.2018р. містить вимогу допустити посадових осіб ДАБК з 04.12.2017р. по 18.12.2017р., але жодного документа, що підтверджує право проводити перевірки за цей період і відповідно право здійснювати архітектурно будівельний контроль, відповідачем не представлено і в жодному документі не наведено.
 4. Відповідно до законодавства справа про адміністративне правопорушення розглядається в п'ятнадцятиденний строк з дня отримання органом ДАБК протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи. В порушення зазначеної норми розгляд відбувся на 18 день після складання протоколу.
 5. Потрібно також відзначити, що оскаржувана постанова виносилася однією особою, а згідно відповіді з державної архітектурно-будівельної інспекції керівником відділу ДАБК є зовсім інша особа. Тобто постанова винесена не керівником відділу ДАБК, а сторонньою особою, що заборонено законодавством.

Судову справу ми виграли і скасували незаконну постанову про накладення штрафу за невиконання припису органу архітектурно-будівельного контролю. Також з органу ДАБК були стягнуті витрати на правничу адвокатську допомогу. 

Судовий процес супроводжував адвокат Роман Коротя, партнер юридичної компанії "Майоров, Нерсесян і партнери".

Ми допоможемо скасувати штраф за невиконання припису про будівельні порушення.

За допомогою звертайтесь за телефоном, що зазначений нижче.

Копія рішення суду знаходиться внизу статті.

Також вам буде цікаво: 

Скасування будівельних штрафів.