Зразок позову про скасування постанови і припису ДАБК

До ЮК "Майоров, Нерсесян та партнери" звернулася проектна організація, яка займається виготовленням проектної документації на ті чи інші об'єкти будівництва і її було притягнено до відповідальності та накладено штраф за передачу замовнику будівництва проектної документації розробленої з порушенням державних будівельних норм та стандартів, а також було винесено припис про усунення порушень містобудівного законодавства. В даному випадку вона виготовила проект на здійснення будівельних робіт по створенню полігону твердих побутових відходів. Орган архітектурно-будівельного контролю в основу своїх звинувачень поклав те, що начебто проектна організація в виготовленій проектній документації занизила клас наслідків об'єкта будівництва. Партнером компанії, адвокатом Романом Коротею була написана та подана позовна заява про скасування зазначених постанови та припису, яка знаходиться нижче.

Ви можете звернутися за правовою допомогою по оскарженню заходів ДАБК та оскарженню будівельних штрафів до партнера ЮК "Майоров, Нерсесян та партнери", адвоката Романа Короті. Номер телефону міститься під позовом.

ВАМ ТАКОЖ БУДЕ КОРИСНО:

ВИГРАЛИ СУДОВУ СПРАВУ ПО ОСПОРЕННЮ НАКАЗУ ПРО СКАСУВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ДОЗВІЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ ТА ПО ОСПОРЕННЮ ПРИПИСУ ПРО ЗУПИНЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ (БАГАТОКВАРТИРНА ЗАБУДОВА).

ВИГРАЛИ СУД ПО ОСКАРЖЕННЮ ПОСТАНОВИ ПРО НАКЛАДЕННЯ ШТРАФУ НА ЗАБУДОВНИКА.

ВИГРАЛИ СПРАВУ В ВЕРХОВНОМУ СУДІ ПО СКАСУВАННЮ ПРИПИСУ ТА НАКАЗУ (РІШЕННЯ) ДАБІ.

ВИГРАЛИ СПРАВУ (ВІДНОСНО ПЕРЕДАННЯ ПРОЕКТУ, ЯКИЙ НАЧЕБТО ПОРУШУЮ ДБН), ПОЗОВ ВІДНОСНО ЯКОЇ НАДАЄТЬСЯ В ЦІЙ СТАТТІ

До окружного адміністративного суду м. Києва
01601, м. Київ, вул. Болбочана Петра, 8, корпус 1

Позивач: Приватне підприємство 

Адреса: 

Адреса для направлення судової кореспонденції:

01001, м. Київ, вул.. Велика Житомирська, 15Б

          Код ЄДРПОУ: 31820880        

Представник: Коротя Роман Олександрович

Відповідач 1: Департамент Державної

архітектурно-будівельної інспекції у Київській області

01133, м. Київ, бульв. Лесі Українки, 26

Відповідач 2: Державна інспекція містобудування України (ДІМУ)

Позов немайнового характеру

Позовна заява

Про скасування постанови та припису

26.05.2017р. Департаментом державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області було винесено постанову про притягнення ПП до відповідальності та стягнення з останнього штрафу у розмірі 151 560,00 грн. Вказана постанова була винесена на підставі протоколу про правопорушення у сфері містобудівної діяльності від 05.05.2017р. та акту перевірки дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності  від 05.05.2017р., які додаються. Потрібно зазначити, що вказана постанова є незаконною та підлягає скасуванню.

Відповідно до спірної постанови позивач визнаний винним у вчиненні правопорушення, передбаченого абз. 2, ч. 1, ст. 2 ЗУ «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності», а саме за передання незаконного проекту. Підставами для застосування цієї норми законодавства, Відповідач зазначив те, що  Позивач передав проектну документацію замовнику розробленою з порушенням державних будівельних норм (заниження категорії складності). Потрібно зазначити, що правопорушення, за вчинення якого Позивача притягнено до відповідальності не має місце і склад зазначеного правопорушення (об’єктивна сторона) в діях Позивача відсутній. 

В оскаржуваній  постанові Відповідач вказує, що розроблена проектна документація порушує наступні акти: П. 11 Постанови КМУ від 28.08.2013р. №808 «Про затвердження переліку видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку»; П.5.1.4 ДБН В.1.2-14-2009 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ»; Зміну 1 до ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 «Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об’єктів будівництва» від 12.05.2014 №135 п. 6 додаток Д. Таблиця А.1  ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 «Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об’єктів будівництва» Відповідач вказує, що проект розроблений Позивачем з порушенням вищезазначених норм, що спричинило заниження категорії складності.

Позиція відносно «начебто» порушення Постанови КМУ №808, п.11 полягає в наступному: Не зрозуміло яким саме чином міг бути порушення вказаний пункт оскільки в ньому зазначено який вид діяльності становить підвищену екологічну небезпеку. Позивач розробляє проектну документацію відносно об’єкта будівництва, а не відносно виду тієї чи іншої діяльності, а тому вказаний нормативно правовий акт стосується проектної документації. Більше того потрібно зазначити, що позивачем отримано позитивну експертну оцінку, що проектна документація відповідає вимогам законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил щодо додержання нормативів з питань екології

Позиція відносно «начебто» порушення П.5.1.4 ДБН В.1.2-14-2009 полягає в наступному: у вказаному пункті оскаржуваної постанови Відповідач акцентує увагу на наступному реченні: «Незалежно від класифікації за ознаками таблиці 1 слід встановлювати клас наслідків (відповідальності) не менш ніж: СС3 – для обєктів (будівель та споруд) підвищеної небезпеки, визначених згідно з законодавством.

Потрібно зазначити, що об’єкт будівництва, який визначений в проектній документації не є об’єктом підвищеної небезпеки з огляду на наступне: нормативно правовим актом, який визначає, який об’єкт являється з підвищеною небезпекою є ЗУ «Про об’єкти підвищеної небезпеки», а як ідентифікувати цей об’єкт визначається в постанові КМУ від 11.07.2002р. №956 «Про ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки». На об’єкті будівництва відсутні небезпечні речовини, а тим більше у кількості, що  дорівнює  або  перевищує  нормативно встановлені порогові маси, також об’єкт будівництва не є об’єктом що відповідно  до  закону є реальною загрозою виникнення надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру, - ці обставини є вигадками Відповідача, не відповідають дійсності та не доведені жодними експертизами та розрахунками. Додатково надаємо пояснення відносно того, яким чином був розрахований клас наслідків: 

За  остаточної кваліфікації об’єкту за таблицею А.1 ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 визначені класи  наслідків відмови (відповідальності) будівлі або споруди (СС1 (незначні наслідки), СС2 (середні наслідки) і СС3 (значні наслідки)) визначаються за шістьма характеристиками можливих наслідків відмови будівлі або споруди.

Перші три характеристики для нашого об’єкту –

можлива небезпека для здоров’я і життя людей:

 • що постійно перебуватимуть (більше 8 год./добу та не менше 150 днів на рік) – обрахована штатна кількість працівників полігону: N1= 49 осіб. За кількістю постійного перебування осіб на полігоні ТПВ, об’єкт відноситься до класу наслідків (відповідальності) –СС1 (незначні наслідки);
 • особами, які періодично перебуватимуть на полігоні, вважаються поставщики цього сміття (не більше 8 год./добу протягом не більше ніж 150 днів на рік):N2= 26 осіб. За такої кількості осіб, які періодично перебуватимуть на обєкті, полігон відноситься до класу наслідків (відповідальності) -СС1 (незначні наслідки);
 • небезпекою для життєдіяльності людей, які перебуватимуть зовні полігону, для яких можливе порушення умов їх життєдіяльності більше ніж на три доби, враховується кількість жителів смт. Гребінки (N3= 6,993 тис. осіб, згідно Статистичного збірника Держслужби України «Чисельність наявного населення України» по смт. Гребінки на час розробки проекту -01.01.2015р.) За такої кількості (6993 <10000) осіб, які перебувають зовні  об’єкту, полігонвідноситься до класу наслідків (відповідальності) –СС2 (середні наслідки).

за обсягом можливого економічного збитку: збитки оцінюються за Методикою оцінки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру (Постанова Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. № 175 "Про затвердження Методики оцінки збитків від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру"), далі Методикою. Збитки від руйнування та пошкодження основних фондів комунального призначення розраховуються згідно п. 4.6 за формулою :

У випадку, що розглядається:

 • кількість видів основних фондів n = 1;
 • коефіцієнт, що враховує відносну долю основних фондів, що повністю втрачаються с=0,45;
 • встановлений термін експлуатаціїTef= 20 років;
 • коефіцієнт амортизаційних відрахувань Ка = 0,05;
 • кошторисна вартість  об’єкта за даними проекту-аналога («Реконструкція полігону ТПВ м. Миронівка» станом на 08.04.2016р), що складає 26 248,1044 тис. грн
 • мінімальний розмір місячної заробітної плати на час розробки проекта –

 1,450 тис. грн.

 Ф=0,45х26248,1044х(1–0,5х20х0,05)=5905,823тис.грн.= 4073 м.р.з.п.

Отже, при обсязі можливого економічного збитку  до 15 000 м.р.з.п. полігон відноситься докласунаслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)

За критерієм «Втрата об’єктів культурної спадщини». Відповідно узгоджувальних матеріалів та вихідних даних на проектування – п.12 Містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки №04.11/16-09 від 27.11.2015р. вибору і відведенню земельної ділянки  під  полігон ТПВ, а також  за результатами геологічних, гідрологічних, агрономічних, історичних та економічних  визначень,  було вибрано оптимальний варіант розміщення полігону. Будь-які об’єкти  культурної спадщини на даній території не були виявлені, а відповідно дані  втрати відсутні.

За критерієм "Припинення функціонування обєктів інженерно-транспортної інфраструктури".Відповідно таблиці 3.2 ДБН В.2.4-2-2005 «Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проектування» запроектований  полігон з розрахунковою потужністю в 14,148 тис.м3/рік  є найменшим з 5-ти градацій полігонів за потужністю.

Об’єкт будівництва не розташований у районі сейсмічністю 7 балів та вище за ДБН В.1.1-12-2006 «Будівництво у сейсмічних районах України».  Територія будівництва полігону за результатами інженерних вишукувань передбачається на ділянці із звичайними інженерно-геологічних умовами, при відсутності таких ускладнюючих умов як: тектонічних, сейсмічних, геодинамічних, зсувних, селе-вих, карстових, змін напруженого стану і властивостей масивів порід, деформації земної поверхні та ін., з урахуванням дії планованої діяльності.

За  48 років  експлуатації сміттєзвалища, без кріплення його укосів і днища штучним протифільтраційним екраном, не було  жодних  надзвичайних випадків з руйнування або затоплення.

З інженерного забезпечення передбачається тільки електропостачання, водопостачання,  водовідведення  полігону. Відповідно технічних умов на електропостачання на приєднання цих мереж, то передбачається  приєднання   до  централізованої  мережі району в необхідних  потребах за ІІІ категорією надійності.  Господарсько-питне водопостачання буде здійснюватися від власної спостережно - моніторингової свердловини, каналізування – за децентралізова-ною схемою. Пожежогасіння забезпечуватиметься,  як від водопровідної мережі і зворотного використання фільтрату, так і  з двох  резервуарів місткістю 50 м3 кожний.

Таким чином, безпека об’єкта забезпечується  шляхом реалізації принципу ешелонування захисту, який базується на використанні бар’єрів, які послідовно включаються в роботу, функціонують незалежно один від одного. Це перешкод-жає виникненню перевантажень, збоїв і аварійних ситуацій.

Відповідно  цього дослідженого  критерію комунальний полігон смт. Гребінки  матиме місцевий рівень і відноситься до класунаслідків (відповідальності) СС2 (середні наслідки)

Позиція відносно «начебто» порушення Зміни 1 до ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 «Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об’єктів будівництва» від 12.05.2014 №135 п. 6 додаток Д. Потрібно зазначити, що Відповідач процитував цю зміну так як це вигідно йому і не повністю. В цій зміні зазначено, що полігони оброблення, перероблення, утилізації, знешкодження і захоронення побутових відходів можуть бути віднесено до 4 і 5 категорії складності, але в цій зміні міститься примітка про те, що клас наслідків зазначених у переліку об’єктів визначається незалежно за кожною з наведених в таблиці 1 характеристикою можливих наслідків від відмови об’єкта. Більше того, саме зазначеною зміною було виключено з зазначеного ДСТУ пункт про автоматичне віднесення полігону до 4 чи 5 категорії складності.

Позиція відносно «начебто» порушення Таблиці А.1  ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 Посилаючись на порушення зазначеної таблиці Відповідач вказує на припинення функціонування об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, загальнодержавного значення.

Спростовуючи зазначений висновок потрібно зазначити наступне: Згідно Містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки від 27.11.2015р. № 04.11/16-09, наданих відділом архітектури та містобудування Васильківської райдержадміністрації, і які відповідно п.4 «Порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів», затвердженого Мінрегіоном України від 16.05.2011р. № 45 є основним документом  для розроблення проектної документації, не містять будь-яких планувальних вимог щодо автошляху Е-95.

Оскаржувана постанова є незаконною виходячи з порушення процедури перевірки на підставі якої вона була винесена, обгрунтування чого полягає в наступному:

Відсутні підстави для проведення перевірки визначені законодавством, обгрунтування чого полягає в наступному: Як відображено в акті від 05.05.2017р. Відповідач проводив саме позапланову перевірку дотримання вмог законодавства. Нормативно правовий акт, на який посилається Відповідач в зазначеному акті, як на норму на підставі якої проводиться позапланова перевірка, це – Порядок здійснення держаного архітектурно – будівельного контролю затверджений Постановою КМУ №553 від 23.05.2011р. Пунктом  7 цього порядку чітко визначені підстави проведення позапланової перевірки, які не були дотримані.

Відповідач вийшов за межі своїх повноважень, обґрунтування чого полягає в наступному: В акті перевірки чітко зазначено, що межі перевірки складають тільки достовірність даних зазначених в декларації від 20.04.2017р. По перше декларація від 20.04.2017р., в якій би фігурував Позивач не реєструвалася ДАБІ, що виключає право її перевіряти, а по друге перевіряючи достовірність певної декларації не можливо перевіряти проектну документацію, оскільки це два різні документи.

Вказана вище постанова про притягнення Позивача до відповідальності є незаконною також виходячи з незаконності підстави для її винесення - перевірки  на підставі якої зазначена постанова і була винесена. Мається на увазі те, що відповідно до направлення про проведення позапланової перевірки відносно позивача, перевірка мала бути проведена з 27.04.2017р. по 05.05.2017р., а фактично вона була проведена 05.05.2017р., що підтверджується актом перевірки, тобто строк здійснення перевірки починаючи з першого дня визначеного направленням на перевірку до дня закінчення перевірки, що підтверджено актом цієї перевірки, складає 9 днів, що є порушенням законодавства.

При накладенні штрафу має місце порушення п.16 Постанови Кабінету Міністрів від 06.04.1995р. № 244 «Про затвердження Порядку накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудівної діяльності», яким належить розглянутидану справу протягом 15 днів з дня складання  Протоколу  від 05.05.2017р., тобто 20.05.2017 р. а фактично справа розглянута 26.05.2017р, що підтверджується оскаржуваною постановою.

05.05.2017р. Департаментом державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області було також складено припис про усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, яким було було зобов’язано ПП усунути порушення, за яке притягнуто до відповідальності спірною постановою.

Спірний припис є взаємно пов’язаним документом зі спірною постановою і підстави для скасування постанови є також і підставами для скасування спірного припису.

Додатково потрібно зазначити, в приписі не конкретизовано як саме Позивач має усунути порушення, отже можна стверджувати про відсутність зазначення механізму виконання оскаржуваного припису.

Також потрібно зазначити, що посилання Відповідача на ДСТУ Н Б В 1 2 16 2013 в оскаржуваному приписі як на підставу для автоматичного віднесення об’єкта будівництва до 5 категорії складності (2 аркуш, 5 абзац знизу) є незаконним оскільки той пункт на який йде посилання виключений з зазначеного ДСТУ Зміною 1 до ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 «Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об’єктів будівництва» від 12.05.2014 №135.

Крім цього, ПП були розроблені проекти-аналоги -«Будівництво полігону твердих побутових відходів в смт. Ставище Київської області» і «Реконструкція полігону твердих побутових відходів м. Миронівка Київської області» за ІІІ категорією складності, на які видані ДАБІ у Київській області декларації на початок виконання будівельних робіт (див. реєстр – КС 103163551142 та КС 083132750332). Перший об'єкт в стадії вводу в експлуатацію в цьому році, другий - в плані фінансування з  Мінприроди України.

На підставі вищезазначеного,

ПРОШУ:

 1. Скасувати винесену 26.05.2017р. Департаментом державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області постанову про притягнення Приватного підприємства до відповідальності, яка передбачена абз. 2 ч. 1 ст. 2 ЗУ «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності»;
 2. Скасувати винесений 05.05.2017р. Департаментом державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області припис про усунення Приватним підприємством  порушень вимог законодавства.
 3. Стягнути з відповідачів всі понесені позивачем судові витрати.

Додатки:

 1. Копії позовної заяви для осіб, які беруть участь у справі;
 2. Квитанція про сплату судового збору (для суду);
 3. Постанова від 26.05.2017р.;
 4. Припис від 05.05.2017р.;
 5. Акт від 05.05.2017р.;
 6. Протокол від 05.05.2017р.;
 7. Довіреність та свідоцтво про право на зйняття адвокатською діяльністю (копія для суду).
 8. Містобудівні умови;
 9. Направлення для проведення позапланової перевірки від 24.04.2017р.
 10. Завдання на проектуваня об'єкта від15.03.2016р., затверджене Замовником і погоджене селищним головою смт. Гребінки;
 11. Розрахунок класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об'єкту;
 12. Лист виконавчого комітету Гребінківської селищної ради від 16.06.2016р. №411 про відсутність зауважень громадськості до заяви про екологічні наслідки;
 13. Експертна оцінка проектної документації в частині екології від 19.10.2016 № 10-0607-16/ЕО;
 14. Сертифікат інженера-проектувальника;
 15. Копії Декларацій про виконання будівельних робіт на проекти-аналоги.

Коротя Р.О.                               ___________________                                      12.06.2017р.

Також вам буде корисно:

АДВОКАТ ПО БУДІВНИЦТВУ, СКАСУВАННЯ ШТРАФІВ, ЗАХИСТ НА ПЕРЕВІРЦІ