Зразок позову про скасування виконавчого напису нотаріуса

Однією з форм стягнення боргів за тими чи іншими договорами (в тому числі за кредитними договорами) є вчинення нотаріусами виконавчих написів. Це швидкий позасудовий спосіб стягнення заборгованості чи звернення стягнення на іпотечне чи заставне майно. Потім вказаний напис подається до приватних виконавців і останні накладають на майно арешти і продають його з торгів. Ми надаємо для використання зразок позовної заяви про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню.

Новые запреты для коллекторов по новому закону с 2021 года.

До Деснянського районного суду міста Києва

Позивач:
Адреса для направлення судової кореспонденції:
01001, м. Київ, вул.. Велика Житомирська, 15б

Відповідач:
Засоби зв’язку невідомі

Третя особа без самостійних вимог:
Приватний нотаріус Київського міського
нотаріального округу
Рунова Наталія Олегівна
Адреса: 04071, м. Київ, вул.. Ярославська, 26

Позовна заява
про визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню

28 жовтня 2015 року між громадянином України було укладено договір безпроцентної позики грошей.
Цього ж дня, з метою забезпечення виконання вищевказаного зобов’язання, між Позивачем та Відповідачем був укладений договір застави транспортного засобу, за умовами якого в заставу був переданий транспортний засіб. У зв’язку з невиконанням зобов’язання за договором безпроцентної позики грошей (як вважав Відповідач) 25.04. 2016 року Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Руновою Наталією Олегівною був вчинений виконавчий напис, яким стягнено заборгованість за вказаним договором безпроцентної позики грошей.

Потрібно зазначити, що цей виконавчий напис є незаконним та відповідно таким, що не підлягає виконанню, обґрунтування чого полягає в наступному:
Проаналізувавши документи, які були надані нотаріусу для вчинення виконавчого напису було встановлено, що на момент звернення з заявою про вчинення виконавчого напису сума заборгованість не була безспірною. Так стягувачем було значно завищено суми вимог, які були пред’явлені Позивачу, зокрема сума боргу на яку нараховувалися пеня :
Згідно з розрахунком наданим у Повідомленні від 08.04.2016 року пеня з розрахунку 0,5 % від вчасно неповернених сум позики за кожен день прострочення нараховувалася на суму заборгованості 13712, 2 (тринадцять тисяч сімсот дванадцять тисяч гривень) 20 коп. замість встановлених 13 222 (тринадцять тисяч двісті двадцять дві гривні) в результаті чого загальна сума пені була збільшена до 1861, 42 дол. США замість 1812, 14 дол. США.
Також підтвердженням того, що заборгованість Позичальника є не безспірною є та обставина, що за заявою стягувача стягнення заборгованості розрахунок пені та 3% річних здійснювалося за період з 29.12.2015 року по 17.03.2016 року, що спричинило спірність сум у частині зазначених різних сум у письмовій вимозі та у виконавчому написі. Так у повідомленні про порушенні забезпеченого обтяженням зобов’язання була зазначена сума 15 112, 90 дол. США(враховуючи той факт що кредитором було допущено помилку в обрахунку пені 13222+1812, 14+29,5= 15063, 64 дол. США ), а відповідно до вчиненого виконавчого напису з Позивача було стягнуто суму заборгованості у розмірі 413 215 (чотириста тринадцять тисяч двісті п’ятнадцять 36 коп. ), що еквівалентно 16 384 (шістнадцять тисяч триста вісімдесят чотири ) 43 дол. США. При цьому боржнику у вимозі про усунення порушень жодним чином не було повідомлено про те, що при вчиненні виконавчого напису суму заборгованості може бути збільшена з урахуванням нарахування процентів та штрафних санкцій, що свідчить про спірність суми боргу.
Наслідки такого неповідомлення зазначені в узагальненні ВССУ від 07.02.2014р. про судову практику розгляду справ про оскарження нотаріальних дій або відмову в їх вчиненні, яке додається. А саме в п. 10 вказаного узагальнення вказано, що поза увагою нотаріусів часто залишається , те що стягувачі, звертаючись за вчиненням виконавчого напису, необґрунтовано завищують суми своїх вимог, включаючи до їх складу всі санкції, комісії, винагороди, або звертаються про стягнення спірного боргу.
Тому судам під час розгляду таких справ має бути враховано суми, які зазначені у письмових вимогах та виконавчих написах нотаріусів, з’ясовано всі обставини у справі, зокрема чи є за боржником сума боргу. При цьому судам слід особливу увагу приділяти спірності сум у частині зазначення різних сум у письмовій вимозі та у виконавчому написі. Отже , якщо у письмовій вимозі боржнику повідомлено що при вчиненні напису сума заборгованості може бути збільшена з урахуванням нарахування процентів та штрафних санкцій, то у такому випадку спірності суми немає.
Як вже зазначалося вище, такого повідомлення стягувачем здійснено е було, що свідчить про спірність суми боргу.

Вказані обставини підтверджуються зокрема і документами, які були надані Відповідачем нотаріусу для вчинення спірного виконавчого напису, так у вимозі боржнику повідомлялося за прострочення виконання зобов’язання за 72 (сімдесят два ) дні, у той же час сума заборгованості зазначеної у виконавчому написі обчислювалася за 80 (вісімдесят) днів, тобто на момент вчинення виконавчого напису заборгованість за 8 (днів) не була безспірною.
Також слід звернути увагу на суму пені зазначеної у виконавчому написі, адже як вже зазначалося пеня, яку було нараховано боржнику становила 1812 (тисяча вісімсот дванадцять ) 14 дол. США , яким чином виникла сума 74 444 (сімдесят чотири тисячі чотириста сорок чотири ) грн.. 13 коп. не зрозуміло.

Нотаріус не повідомляла Боржника про те, що до неї звернулися з заявою про вчинення виконавчого напису, що створює ситуацію коли боржник не міг ніяким чином заперечувати проти незаконно нарахованих сум і відповідно нотаріус не мала вчиняти виконавчий напис оскільки нею не була перевірена безспірність вимог кредитора (Відповідача). Наслідки такого неповідомлення зазначені в узагальненні ВССУ від 07.02.2014р. про судову практику розгляду справ про оскарження нотаріальних дій або відмову в їх вчиненні. А саме в п. 10 вказаного узагальнення вказано, що неповідомлення боржника про вимогу кредитора є підставою для визнання виконавчого напису таким, що не підлягає виконанню.

Що стосується стягнення 3 % річних за прострочення виконання грошового зобов’язання, то потрібно зазначити, що вони не можуть стягуватися оскільки 3% річних за своєю правовою природою є способом захисту майнового права та інтересу, який полягає у відшкодуванні матеріальних втрат (збитків) кредитора від знецінення грошових коштів внаслідок інфляційних процесів.

У виконавчому написі № 545 від 25.04.2016 року зазначено, що стягувачем здійснено плату за нотаріальні дії у розмірі 4092 грн., що складає 1% від суми боргу з урахуванням пені та 3 % річних на 22.04.2016 року, разом з тим у документах, які були надані стягувачем для вчинення виконавчого напису, і які зберігаються в матеріалах нотаріальної справи, та які були надані Позивачу ПН Київського міського нотаріального округу Руновою Н.О. відсутні документи, які підтверджують сплату за вчинення нотаріальних дій.
На підставі вищезазначеного,

ПРОШУ:
1. Визнати таким, що не підлягає виконанню виконавчий напис вчинений 25.04.2016 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Руновою Наталією Олегівною і зареєстрований в реєстрі за № 545, про стягнення заборгованості за договором безпроцентної позики грошей.

Додатки:
1. Копія позовної заяви та додатків до неї для осіб, які беруть участь у справі.
2. Копія виконавчого напису.
3. Копія договору застави транспортного засобу.
4. Копія договору безпроцентної позики грошей.
5. Клопотання про забезпечення позову з додатками.
6. Клопотання про витребування доказів.
7. Квитанція про сплату судового збору.
_________________                 « »_____2019р.

Ми допоможемо відмінити виконавчий напис нотаріуса вчинений відносно вас та вашого майна.

За правовою допомогою звертайтеся за телефоном, що зазначений нижче.

Вам також буде корисно: 

АНУЛЮВАННЯ ВИКОНАВЧИХ НАПИСІВ ПО БОРГАМ

Скасування права власності колекторів на іпотечне майно